Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування; контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; схему комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини; властивості каталізатора, готового продукту та теплоносіїв; вимоги до вихідної сировини, напівфабрикатів та готової продукції; асортимент продукції, яка випускається; правила відбору проб, методи проведення аналізів та розрахунку рецептур; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила користування засобами автоматичного регулювання та контролю; світлотехнічний режим для кожного сорту емульсії; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде всі стадії технологічного процесу синтезу карбаміду на великотоннажному агрегаті за стрипінг-процесом шляхом взаємодії аміаку та двоокису вуглецю в апаратах аґреґата синтезу під тиском 144 кгс/кв.см з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням вибухонебезпечних, отруйних та пожежонебезпечних речовин. Обслуговує хроматографічну установку з визначення співвідношення реагентів у системі. Контролює та регулює температуру аміаку на вузлі приймання, реакційної суміші за довжиною колони синтезу, карбамату амонію у конденсаторі високого тиску, розчину сечовини на виході із стріпера високого тиску, свіжого діоксиду вуглецю на вході в стріпер, пари для підтримки стріпінг-процесу і синтезу сечовини; рівень розчину в колоні синтезу і стріпера. Здійснює рівномірне подавання конденсату на підливання рівнемерів контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики. Переходить у разі потреби з автоматичного регулювання на ручне і навпаки. Виконує відбір проб розчинів і газів для проведення аналізів. Веде записи у робочому журналі. Стежить за роботою апаратов високого тиску вузла синтезу, дистиляції та іншого устаткування, яке обслуговується. Контролює цілісність футеровки апаратів високого тиску. Виконує операції з пуску та зупинки устаткування. Готує устаткування до ремонту та контролює його проведення. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.