Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Технік з підготовки виробництва II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка з підготовки виробництва - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: організацію виробничого планування на підприємствах; порядок розроблення виробничих програм і змінно-добових завдань; номенклатуру продукції, яка виробляється, види виконуваних робіт (послуг); основи технології виробництва продукції підприємства; організацію обліку ходу виробництва; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь в розробленні місячних виробничих програм та змінно-добових завдань для закріпленої ділянки роботи під керівництвом працівника вищої кваліфікації. Готує вихідні дані для розрахунку календарних графіків завантаження обладнання, які дозволяють поліпшити використання виробничих потужностей. Приймає документацію, яка надходить, перевіряє правильне заповнення та наявність всіх необхідних даних в облікових і звітних документах. Веде облік виконання цехових графіків виготовлення виробів, виявляє виробничі резерви. Бере участь в аналізі роботи цехів та дільниць з виявлення виробничих резервів. Складає добові рапорти про роботу дільниць та цеху в цілому. Бере участь у проведенні інвентаризації незавершеного виробництва. Веде облік виконання планових завдань, готує необхідні матеріали для підведення підсумків роботи, визначення досягнень виробництва.