Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вагранник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вагранника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: модифікатори, які застосовує, та способи модифікації та легування чавуну; властивості і марки чавуну, який виплавляє; різні способи застосування кисневого дуття у вагранках; вплив хімічного складу палива на способи проведення плавки і на якість чавуну, який одержує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде плавку у вагранках продуктивністю понад 8 до 12 т/г за заданим хімічним складом чавуну різного призначення та в автоматизованих вагранках продуктивністю до 10 т/г. Веде плавки у вагранках продуктивністю понад 12 т/г під керівництвом вагранника вищої кваліфікації та під час модифікації та легування чавуну в вагранках продуктивністю понад 8 т/г. Готує вагранки до плавки. Веде плавку та випускає метал. Керує завалкою шихти залежно від ходу плавки. Регулює хід плавки. Заливає технологічні проби для визначення якості чавуну. Визначає за зламом проби марки чавуну. Стежить за справним станом фурм, футерівкою ковшів, інструменту і за роботою вентиляторів.