Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування зв'язувальних (смол) 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні схеми виробництва зв'язувальних; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і напівфабрикатів, мастильних та інших допоміжних матеріалів; суть технологічного процесу, технологічний режим та правила регулювання процесів; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес на всіх схемах приготування зв'язувальних на основі поліефірних, епоксидних, фенолформальдегідних та інших смол. Контролює та регулює технологічний процес отримання зв'язувальних згідно з рецептурою та режимом на всіх стадіях дільниці, яка обслуговується, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і за результатами хімічних аналізів. Регулює процес дозування, подавання, завантаження сировини, напівфабрикатів та вивантаження готової продукції. Розраховує потрібні матеріали та вихід готової продукції. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності у роботі устаткування. Виконує простий ремонт та налагоджує устаткування та комунікації. Провадить аналізи.