Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перероблення відходів хімічного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес перероблення відходів хімічного виробництва; будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, які обслуговуються; схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила відбору проб і методику проведення контрольних аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде до трьох технологічних стадій процес перероблення (очистка, випарювання, сепарування, спалювання, сушіння, газорозділення тощо) відходів хімічного виробництва. Приймає сировину, перевіряє її якість за результатами аналізів. Дозує та завантажує сировину, напівфабрикати в апарати суворо за рецептурою при дотриманні встановленої послідовності. Відбирає проби та провадить контрольні аналізи. Контролює та регулює технологічний процес за результатами аналізів і за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає причинам відхилень від встановлених норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує основне та допоміжне устаткування. Приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Веде процес перероблення відходів основного виробництва з метою одержання товарної продукції - ливарного закріплювача "КО", синтетичного бітуму модельної маси тощо.