Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник полімеризації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника полімеризації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; суть процесу полімеризації і правила регулювання його; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних систем регулювання; методику розрахунків; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес полімеризації у розчині, масі, газовому або водоемульсійному середовищах, блочної полімеризації у присутності каталізаторів, ініціаторів, ініціюванням ультрафіолетовими променями та радіаційними випромінюваннями для отримання високомолекулярних сполук (полімерів) з мономерів. Приймає та готує сировину, приготовляє хімічні розчини, каталізатори. Готує устаткування до роботи. Дозує сировину в реактори або інше устаткування з особливо точним дотриманням співвідношень компонентів, підігріває, перемішує масу, видержує реакційну масу за заданою температурою, вивантажує продукт, стабілізує отриманий полімер, провадить відгонку зайвого розчинника та передає його на наступні технологічні стадії виробництва. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом, температуру, тиск, вакуум, співвідношення компонентів сировини, концентрацію та в'язкість полімеру, інтенсивність перемішування. Розраховує кількість сировини та вихід продукту, питому вагу, концентрацію та глибину полімеризації. Відбирає проби. Провадить аналізи. Продуває та обпресовує устаткування, готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Обслуговує реактори, полімеризаційні колони, автоклави, фільтри, преси, теплообмінники, електропечі, сушарки, млини, технологічні комунікації та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади і арматуру. Веде облік витрат сировини та отриманого продукту.

Приклади робіт
Полімеризація великогабаритних деталей та виробів у камерах полімеризації. Полімеризація знімних кришок з поліхлорвінілу шляхом термічного оброблення у печах різної конструкції.