Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник омилення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника омилення 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готового продукту; правила відбору проб; параметри технологічного режиму; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес омилення або веде простий процес омилення речовин лугом з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Веде записи у виробничому журналі про хід процесу омилення. Стежить за станом устаткування. Обслуговує технологічне устаткування, контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ведення процесу омилення у виробництві дінітрохлорбензолу і 4-нітро-2-аміно-фенолу, високомолекулярних оксікислот, синтетичних жирних кислот та жирних спиртів, білого стрептоциду.