Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Фахівець з організації захисту секретної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали з питань, пов'язаних із забезпеченням захисту інформації; спеціалізацію підприємства, установи, організації і особливості їхньої діяльності; технологію виробництва в галузі; оснащеність обчислювальних центрів технічними засобами, перспективи їхнього розвитку і модернізації; систему організації комплексного захисту інформації, що діє в галузі; методи і засоби контролю відомостей, що охороняються, виявлення каналів витоку інформації, організацію технічної розвідки; методи планування та організації проведення робіт із захисту інформації і забезпечення державної таємниці; технічні засоби контролю та захисту інформації, перспективи і напрями їх вдосконалення; методи проведення спеціальних досліджень і перевірок, робіт із захисту технічних засобів передавання, оброблення, відображення та зберігання інформації; порядок користування реферативними та довідково-інформаційними виданнями, а також іншими джерелами науково-технічної інформації; досягнення науки і техніки в країні та за кордоном в сфері технічної розвідки і захисту інформації; методи та засоби виконання розрахунків і обчислювальних робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні роботи, пов'язані із забезпеченням комплексного захисту інформації на основі розроблених програм і методик, дотримання державної таємниці. Проводить збір та аналіз матеріалів установ, організацій і підприємств галузі з метою вироблення та прийняття рішень і заходів щодо забезпечення захисту інформації та ефективного використання коштів автоматичного контролю, виявлення можливих каналів витоку відомостей, що є державною, військовою, службовою і комерційною таємницею. Аналізує існуючі методи і засоби, які застосовуються для контролю та захисту інформації, і розробляє пропозиції для їхнього вдосконалювання і підвищення ефективності цього захисту. Бере участь в обстеженні об'єктів захисту, їхньої атестації та категорювання. Розробляє і підготовляє до затвердження проекти нормативних і методичних матеріалів, що регламентують роботу із захисту інформації, а також положень, інструкцій та інших організаційно-розпорядницьких документів. Організовує розроблення та своєчасне подання пропозицій для включення у відповідні розділи перспективних і поточних планів робіт і програм заходів по контролю та захисту інформації. Готує відгуки і висновки на проекти новоспоруджуваних та реконструйованих будинків і споруд та інші розробки з питань забезпечення захисту інформації. Бере участь у розгляді технічних завдань на виконання ескізних, технічних і робочих проектів, забезпечує їх відповідність чинним нормативним і методичним документам, а також у розробленні нових принципових схем апаратури контролю, засобів автоматизації контролю, моделей і систем захисту інформації, оцінці техніко-економічного рівня та ефективності пропонованих і реалізованих організаційно-технічних рішень. Визначає потребу в технічних засобах захисту і контролю, складає заявки на їхнє придбання з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками до них, контролює їхню поставку і використання. Здійснює перевірку виконання вимог міжгалузевих і галузевих нормативних документів із захисту інформації.