Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випалювання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випалювання 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; технологічний процес випалювання; фізико-хімічні властивості сировини та напівфабрикатів, технологічного пального, допоміжних матеріалів та готової продукції; будову, правила експлуатації устаткування, яке обслуговується; правила техніки безпеки під час обслуговування термічних процесів; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації пічних відділень виробництва ультрамарину. Веде технологічний процес випалювання сировини з дистанційного пульта керування в автоматизованому режимі. Контролює кількість та якість сировини та матеріалів, які завантажуються та витрачаються, вихід готового продукту та інших показників процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Усуває неполадки у роботі устаткування та порушення технологічного процесу за сигнальними пристроями. У разі потреби переходить з дистанційного пульта керування процесом на ручне. Обслуговує контрольно-вимірювальні, реєструючі прилади та автоматичні пристрої, які установлені на пульті. Реєструє показання приладів у виробничому журналі. Координує дільниці: шихтовальну, підвісну канатну дорогу, пічну, гасильну та газоочисну з одночасним керуванням апаратниками нижчої кваліфікації.