Категорія - Керівники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Начальник установки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності установки; технологічну схему установки, контрольно-вимірювальні пристрої; схеми постачання установки водою, електроенергією, парою, повітрям; схеми промислової каналізації; обладнання установки та правила його експлуатації; комунікації установки; технологічний режим і технологічну карту установки; характеристику, властивості сировини і продукції, яка одержується, та державні стандарти на них; організацію та технологію ремонтних робіт; економіку, організацію виробництва, праці та управління; чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою діяльністю технологічної установки. Забезпечує виконання плану в заданій номенклатурі, підвищення продуктивності праці, ритмічну роботу установки відповідно до технологічної карти, ефективне використання виробничих потужностей, економне використання сировини, енергоресурсів та матеріалів. Забезпечує повне завантаження і технічно правильне використання устаткування. Контролює дотримання технологічного процесу, виявляє відхилення від заданих режимів та інші порушення в роботі установки та забезпечує їх своєчасне усунення. Бере участь у визначенні обсягів ремонтних робіт, складанні графіків і дефектних відомостей на проведення капітального і планово-запобіжного ремонтів та контролює їх виконання. Забезпечує підготовлення апаратури і устаткування до планово-запобіжного та капітального ремонтів. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів з удосконалення технологічного процесу, наукової організації праці та підвищення якості продукції, що випускається, аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує правильність та своєчасність оформлення первинної документації з ведення технологічного процесу, обліку робочого часу, виробітку. Здійснює розставлення персоналу по робочих місцях та доцільне його використання. Проводить виробничий інструктаж робітників з підвищення рівня їх технічних знань. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил та норм охорони праці, охорони природного середовища, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує підлеглими працівниками.