Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник дозування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: види і властивості дозованих матеріалів; будову і принцип роботи основного і допоміжного устаткування на дільниці, яка обслуговується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Дозує сировину та матеріали без попередньої їх підготовки. Підносить вручну, підвозить, подає сировину в бункери, приймальні баки, дозатори, мірники. Обслуговує дозори, десяткові ваги та інше устаткування. Провадить роботи з технічного обслуговування устаткування. Чистить устаткування.

Приклади робіт
Дозування гумового дрібняку, волокнистого прочісу, плівки, фтористих присадок у виробництві кріоліту.