Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гашення вапна 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує вапняне молоко в апаратах-гасителях невеликої продуктивності або веде технологічний процес гашення вапна для одержання вапняного молока під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Завантажує випалене вапно в апарат приготування вапняного молока. Відбирає проби. Транспортує одержане вапняне молоко. Періодично чистить апарати, транспортні механізми. Транспортує відходи.