Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Термостатник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи термостатів; режим робота термостатів та виробничі інструкції на штучне старіння та термостабілізацію; правила поводження з приладами, котушками, рамками та деталями під час завантаження та вивантаження; призначення штучного старіння та термостабілізації; правила занесення результатів спостережень та температури.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес термостабілізації та штучного старіння приладів найнижчого класу, простих котушок, рамок, деталей та матеріалів у термостатах. Завантажує та вивантажує прилади, котушки, рамки та деталі. Вмикає термостати, підтримує необхідний режим та вимикання. Веде записи реєстрації часу завантаження та вивантаження.