Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гідрочистильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гідрочистильника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми електрогідроустановок, пускових і регулювальних пристроїв; будову контрольно-вимірювальних приладів і приладів автоматики; межі допустимих навантажень на генератор імпульсного струму; причини ушкоджень в роботі електроустаткування та способи їх усунення; основи електротехніки в межах робіт, які виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує електрогідроустановкою з вибивання стрижнів та очищає відливки від залишків формувальної суміші. Вибирає режим роботи, занурює електрод в бак і вмикає генератор імпульсного струму. Стежить за ходом процесу очищення відливок за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та приладів автоматичного регулювання режиму роботи. Вимикає установки, підіймає електрод і передає контейнери (виливниці) з відливками за межі електрогідроустановки.