Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Прожарювач порошку для кабелю 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії основних вузлів прожарювальної печі, вібраторів, ліфтового підйомника; номери порошку окису магнію; правила подавання порошку в прожарювальну піч.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Прожарює порошок окису магнію в прожарювальній печі з подом, який обертається, та сепарує його під керівництвом прожарювача більш високої кваліфікації. Підбирає порошок за зерновим складом, завантажує його в бункер за допомогою ліфтового підйомника та транспортує по трубопроводу в піч. Стежить за роботою вібраторів трубопроводів.