Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; фізико-хімічні основи та суть процесу на дільниці, яка обслуговується; будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, щита керування, контрольно-вимірювальних приладів та регулюючих пристроїв; технологічний режим і правила регулювання процесу; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий технологічний процес згідно з регламентом з дистанційного пульта керування, який обладнаний реєструючими, записуючими та регулюючими приладами та пристроями або веде окремі операції складного багатофазного процесу під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Продуває апарати і комунікації інертним газом. Готує сировину, складає первинні розчини, суміші, дозує сировину і завантажує її в апарати. Веде технологічний процес при перемішуванні реакційної маси з підігріванням або охолодженням її до заданої температури. Подає в апарати додаткові компоненти або каталізатори. Визначає момент закінчення реакції і готовність продукту. Виділяє готовий продукт з реакційної маси; вивантажує продукт, фільтрує, устоює, відганяє, кристалізує, сушить, розсіває і тощо. Відбирає проби. Контролює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами хімічних аналізів. Регулює параметри технологічного режиму з пульта керування. Складає розчини і суміші заданої концентрації і рецептури. Веде записи в технологічному журналі, веде облік руху сировини і продуктів. Обслуговує устаткування і комунікації, якими оснащена дільниця. Усуває дрібні несправності.

Приклади робіт
Нейтралізація кислих стоків у виробництві синтетичних жирних кислот. Приготування композиції синтетичних миючих засобів. Сульфування жирних спиртів при виробленні їх методом прямого окислення вуглеводневої сировини.