Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на дифузійно-зварювальних установках 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на дифузійно-зварювальних установках 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні та кінематичні схеми керування дифузійно-зварювальними установками; основи теорії твердофазного з'єднання; механічні та технологічні властивості зварювальних матеріалів; основи електро- та вакуумної техніки в межах роботи, яку виконує; методи проведення спеціальних випробувань виробів, які зварює; причини виникнення та міри запобігання несправностей в роботі устаткування, яке обслуговує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Зварює на багатокамерних дифузійно-зварювальних установках особливо складні, відповідальні дослідні, дорогі, унікальні вузли та деталі з металів і сплавів в різних сполученнях, які підлягають спеціальним випробуванням. Зварює в спеціальних печах конструкції типу стільникових панелей з наповнювачем площею понад 1,7 кв.м. Виконує роботи з насичення металевих матеріалів азотом в спеціальній оснастці.