Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Транспортувальник у ливарному виробництві 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника у ливарному виробництві 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи підйомно-транспортних механізмів, які застосовує під час транспортування відливок, відходів ливарного виробництва та ливарної оснастки; номенклатуру матеріалів, які транспортує; вимоги до готових відливок; види пального та мастильних матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завантажує, транспортує та вивантажує великі стрижні складної конфігурації для відповідальних відливок, готових відливок з одночасним перевезенням вантажів понад 400 до 750 кг на ділянку обрубування, опок та моделей до робочих місць формувальників, іншої ливарної оснастки та відходів ливарного виробництва вручну або за допомогою підйомних механізмів. Укладає відливки в партії з позначенням номерів плавки. Обслуговує підіймально-транспортні механізми та усуває дрібні несправності в них.