Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Формувальник з виплавлюваних моделей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника з виплавлюваних моделей 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні схеми та правила налагодження різного устаткування, яке застосовує для виплавлення та відновлення легкоплавкої маси; механічні та ливарні властивості металів, які заливає в форми; різні способи закріплення вогнетривкої суміші на моделях; суміші вогнетривких покриттів для всієї номенклатури виплавлюваних моделей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Формує блоки за виплавлюваними моделями сухими та сирими наповнювачами для відливок з високовуглецевих та жаростійких сталей. Наносить вогнетривкі покриття на особливо складні одиничні та великі моделі. Виплавляє та прожарює особливо складні великі форми. Контролює режими виплавлення та відновлення модельної суміші. Налагоджує різні вібраційні пристрої.

Приклади робіт
Виготовлення форм: Колеса зубчасті. Обойми. Свердла. Фрези.