Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Формувальник з виплавлюваних моделей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника з виплавлюваних моделей 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи вібраційного столу, який обслуговує, та установок для сушіння, виплавлення легкоплавкої маси та прожарювання однотипних форм; склад формувальних наповнювачів та вогнетривких фарб для покриття виплавлюваних моделей; режим сушіння моделей, а також сушіння та прожарювання форм.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє форми за виплавлюваними моделями для середньої складності відливок з застосуванням вібраційного столу та вручну з передачею виготовлених форм на рольганг або з установленням у відведене місце. Готує суміші та наносить вогнетривкі шари фарби на виплавлювані моделі під керівництвом формувальника з виплавлюваних моделей вищої кваліфікації. Готує наповнювальні суміші для виготовлення форм. Сушить, виплавляє легкоплавку масу та прожарює форми за встановленим режимом та готує їх під заливання.

Приклади робіт
Виготовлення форм: Державки різців. Корпуси вентилів з отворами з діаметром понад 50 до 100 мм. Лопатки для повітродувок - форми середньої складності.