Категорія - Фахівці |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Механік з ремонту устаткування I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка з ремонту устаткування II категорії - не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи бурового, нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації; організацію і технологію ремонтних робіт, правила складання технічної документації з ремонту; основи технології буріння нафтових і газових свердловин; вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту, модернізації бурового, нафтогазопромислового устаткування; економіку, організацію виробництва, праці та управління: основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує експлуатацію і надійну роботу бурового, нафтогазопромислового устаткування, здійснює своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів бурового, нафтогазопромислового устаткування. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки бурового, нафтогазопромислового устаткування та організовує їх безпечну експлуатацію. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання. Вживає заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування. Бере участь у випробуванні нових зразків бурової і нафтогазовиробничої техніки. Бере участь у контролі за проведенням передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалкових пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок. Бере участь у контролі за проведенням дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв. Контролює якість монтажу устаткування. Організовує контроль за комплектністю нових установок. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового, нафтогазопромислового устаткування та у розробленні засобів щодо їх запобігання. Веде первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Забезпечує складання звітів про наявність і технічний стан устаткування. Забезпечує контроль за постачанням бригад запасними частинами, матеріалами і наявністю паспортів на устаткування. Забезпечує контроль за дотриманням норм витрат палива і мастильних матеріалів. Бере участь у розробленні засобів з економії паливно-енергетичних ресурсів. Веде встановлену звітність.