Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Майстер з підготовки газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації виробництва і технології видобутку газу; технологічний регламент і схему установки; конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режим роботи устаткування установки; технічні умови на продукцію, яка виготовляється; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво бригадою з підготовки газу. Забезпечує виконання бригадою в установлені терміни виробничих завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економію витрат сировини, матеріалів та систематичне підвищення продуктивності праці. Забезпечує підтримання заданих параметрів режиму роботи установки з підготовки газу згідно з технологічним регламентом. Здійснює постійний контроль за справним станом, правильною експлуатацією устаткування, механізмів, інструменту. Запобігає та усуває можливі неполадки в роботі устаткування. Забезпечує щоденний контроль за правильним веденням технологічної документації персоналом, виявляє порушення, аналізує причини їх виникнення і вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює персональний і постійний контроль за якістю газу, виявляє причини порушень і оперативно вживає заходів до відновлення якості. Здійснює керівництво складними і небезпечними роботами. Забезпечує контроль за стоками в промислову каналізацію і викидами в атмосферу, якісну підготовку апаратів до технічного огляду і підготовку для проведення ремонтних робіт на установці. Контролює якість проведених робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою. Бере участь у розробленні інструкцій і технологічного регламенту установки. Здійснює формування бригад. Координує діяльність бригад, які обслуговують основні бригади. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до окремих робітників, ланок відповідно до затверджених графіків виробництва. Аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів.