Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Газорізальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газорізальника 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування та інструменту, що обслуговуються, для різання; допустимий залишковий тиск газу в балонах; будову та властивості газового полум'я та плазмової дуги; прийоми різання; вимоги до газового різання і призначення та умови застосування спеціальних пристроїв; габарити брухту за Державним стандартом; норми витрат газу; заходи запобігання деформації під час газового різання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання у вертикальному та нижньому положенні металу, простих деталей з вуглецевої сталі з розмічанням вручну на переносних та стаціонарних газорізальних та плазмово-дугових машинах. Виконує кисневе різання та різання бензорізальними та гасорізальними апаратами стального важкого брухту. Ріже додатки та ливники у відливок товщиною до 300 мм з одним розніманням та відкритими стрижневими знаками. Розмічає, підбирає за масою та профілями простий негабаритний брухт, ріже за заданими розмірами та укладає в штабелі.

Приклади робіт
Башмаки леєрних стояків - різання на кораблі. Заклепки - зрізування головок. Ключі гайкові, заглушки - різання за копіром. Фланці плескаті - різання на переносних та стаціонарних машинах.