Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник прокатно-ремонтного цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються діяльності цеху; організацію ремонтної служби; положення про ремонт устаткування; технологію ремонтних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані обслуговуваного устаткування; технічні умови, норми, стандарти та інструкції з ремонту, монтажу і випробування устаткування; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технічного обслуговування устаткування. Бере участь у розробленні завдань з виробничої діяльності цеху, організовує їх виконання в установлені терміни. Забезпечує ритмічну роботу цеху, високу якість ремонтних робіт, ефективне використання наявних фондів. Здійснює контроль за правильною експлуатацією і безперебійною роботою устаткування. Контролює виконання графіка ремонту експлуатаційного устаткування. Організовує своєчасну комплектацію справним устаткуванням виробничих об'єктів, здійснює пусконалагоджувальні роботи. Контролює правильність консервацій і зберігання невстановленого устаткування і запчастин. Бере участь у відбракуванні та підготовці актів на списання устаткування, яке прийшло у непридатність. Забезпечує своєчасне розслідування і ліквідацію аварій з устаткуванням, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, матеріалами, спеціальною технікою і забезпечує їх раціональне використання. Організовує розроблення і виконання заходів щодо економії матеріально-технічних ресурсів, упровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів. Координує роботу майстрів. Аналізує підсумки виробничо-господарської діяльності цеху. Забезпечує збирання, зберігання та здавання вторинних ресурсів. Здійснює проведення паспортизації устаткування, закріпленого за цехом. Забезпечує ведення в цеху обліково-звітної і технічної документації.