Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Фототекар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: фотофонди студії та інших організацій; основи кольорової і чорно-білої фотографії; правила анотування і збереження фототечного матеріалу; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає, зберігає, систематизує і веде облік матеріалів, що надходять до фототеки. Добирає у власній фототеці, а також у фототеках інших організацій фотоілюстративні матеріали. Анотує підібрані і одержані фотоілюстрації. Класифікує їх у відповідності до існуючого порядку. Видає фототечний матеріал.