Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на лазерних установках 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на лазерних установках 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, правила експлуатації, способи перевірки на точність лазерних установок, які обслуговує; способи налагодження блоків лазерних установок; електричну і функціональну схеми установок; правила вибору оптимальних режимів роботи установки; технологію і методи виконання різних операцій на установках; призначення, будову і застосування контрольно-вимірювальних приладів; способи усування неполадок, які зустрічаються в ході проведення технологічних операцій на установці, яку обслуговує; основні властивості матеріалів деталей і виробів, які обробляє; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); основи електротехніки, механіки, оптики, автоматики у межах роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде з пульта керування процес лазерного зварювання, прошивання отворів, різання, термооброблення, гравірування і іншого оброблення простих і середньої складності деталей з різних матеріалів різної товщини, які підлягають випробуванням на вакуумну щільність, на установках різного типу, в тому числі з програмним керуванням. Виконує контурне обрізання за розміткою об'ємних виробів середньої складності після формоутворення. Вибирає режими оброблення і налагодження режимів блоків установки на вибраний режим. Регулює вимірювальні прилади. Контролює і регулює параметри технологічних операцій: стежить за проходженням команд на пульті, контролює імпульси спрацьовування та напруги конденсаторів вихідної енергії лазерного імпульсу. Бере участь в ремонті установки.

Приклади робіт
Валки прокатних станів - термозміцнення. Волоки алмазні та з надтвердих матеріалів з діаметром понад 100 мкм - оброблення каналу. Заготовки технічних каменів для годинників і приладів - прошивання отворів. Мікросхеми - зварювання елементів схем до 25 точок на 1 кв.см. Накладки, діафрагми рам паливних баків з криволінійними зовнішніми контурами - різання. Пластини кремнію - різання на кристали. Прес-форми - термооброблення. Трубки і балони зі скла різних марок - зварювання обплавлюванням. Трубопроводи технологічні, протипожежні системи та системи, що створюють обледеніння, - прошивання отворів. Шви стикові - зварювання лазерне в захисному газі.