Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Укладач кінопрограм", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Одержання професії на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила і порядок приймання і видавання фільмокопій; організацію транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; форми документів на приймання-видавання фільмокопій, правила їх оформлення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде роботу з підбирання, зберігання, розміщування, систематизації та обліку фільмокопій на фільмобазі. Видає фільмокопії відповідно до установленого порядку працівникам кіновидовищних підприємств; веде облік їх видавання-повернення. Робить відповідні записи в первинних документах (паспортах, вимогах, накладних тощо). Перевіряє цілісність тари.