Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Скульптор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: техніку і технологію виконання скульптурних робіт; анатомію; властивості матеріалів, що застосовуються для скульптурних робіт; основи професійної майстерності; основи кінооператорського мистецтва; історію образотворчого мистецтва; архітектурні стилі різних епох; основи технології і організації фільмовиробництва; історію національної і світової кінематографії; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує за завданням художника-постановника всі скульптурні роботи, пов'язані зі здійсненням зображально-декораційного оформлення фільму. Створює фігурні композиції, барельєфи, складні орнаменти, деталі архітектури, реквізиту. Забезпечує художню якість і строки виконання скульптурних робіт.