Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник комбікормового виробництва 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила організації та ведення технологічного процесу на комбікормових заводах, оснащених ваговими дозаторами та багатокомпонентними вагами; будову пульта керування, контрольно-вимірювальних приладів; норми та методи розрахунку норм виходу продукту та відходів; правила роботи з перфокартами; конструктивні особливості устаткування комбікормового заводу; технологічні властивості, найбільш оптимальні величини вологості перероблюваної сировини, готової продукції та вимоги до їх якості; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде та організовує технологічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів, білково-вітамінних добавок та преміксів на комбікормових заводах, оснащених ваговими дозаторами та багатокомпонентними вагами. Обслуговує, спостерігає і контролює з пульта керування роботу вагових дозаторів, багатокомпонентних ваг та іншого особливо складного устаткування. Контролює з пульта керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів та органолептично хід технологічних процесів дозування і змішування комбікормів, додержання заданих режимів, а також за навантаженнями на устаткування. Забезпечує взаємопов'язану роботу устаткування комбікормового заводу. Регулює та налагоджує режим роботи обслуговуваного устаткування, систем пневматичного транспорту та аспірації. Працює з перфокартами, перевіряє відповідність рецепта на перфокарті до зчитувального пристрою. Забезпечує автоматичний режим процесів дозування та змішування компонентів. Розраховує норми виходу продукції. Пускає та зупиняє устаткування комбікормового заводу з пульта керування або за допомогою засобів ручного керування. Організовує забезпечення нормальною санітарного стану робочих зон та устаткування комбікормового заводу. Керує бригадою робітників.