Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер зварювальних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера зварювальних робіт 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні вимоги до якості зварних з'єднань та технічної документації; основне устаткування для зварювання та різання металів; призначення електровимірювальних приладів та пристроїв, які застосовує для контролю зварних швів; режими зварювання; причини виникнення дефектів в зварних швах та заходи їх запобігання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей. Контролює додержання режимів зварювання за приладами та технологією зварювання. Виробляє гасову пробу та виконує вакуумний контроль зварних швів. Веде облік та звітність якості та кількості на прийняту та забраковану продукцію.