Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник термітного зварювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника термітного зварювання 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи регулювання машин, апаратів, сіялок, дробильних дозувальних та змішувальних пристроїв і лабораторних вагів; будову пристроїв, які застосовуються під час термітного зварювання; призначення і способи застосування терміту; правила складування і зберігання терміту, термітної суміші та окремих компонентів; марки і сорти матеріалів, які застосовує; процентний склад термітної суміші; правила підбору сит (за розміром зерен або часток); правила складання сертифікату.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує термітне зварювання складних і відповідальних споруд і деталей: рейкових залізничних і трамвайних колій на спеціалізованих установках. Визначає масу терміту для зварювання; визначає якість зварювання. Обробляє і перевіряє колії після зварювання стику. Зважує окремі компоненти та складає термітну суміш за рецептами. Випробовує пробні порції терміту. Налагоджує механізми на розмір зерна, який вимагається.