Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор верстатів з програмним керуванням 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи верстатів з програмним керуванням; правила керування устаткуванням, яке обслуговує; найменування, призначення, будову та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, різального, простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; ознаки затуплення різального інструменту; найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; основи знань з гідравліки, механіки та електротехніки; умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці; призначення умовних знаків на панелі керування верстатом; правила установлення перфострічок в лічильний пристрій; способи повернення програмоносія до першого кадру; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); призначення і властивості охолоджувальних і мастильних рідин; читання креслень деталей, які обробляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес оброблення з пульта керування простих деталей за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) на налагоджених верстатах з програмним керуванням з одним видом оброблення. Установлює і знімає деталі після оброблення. Стежить за роботою систем верстатів, які обслуговує, за показаннями цифрових табло та сигнальних ламп. Перевіряє якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально. Підналагоджує окремі прості і середньої складності вузли і механізми під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Вали, ресори, поршні, спеціальні кріпильні деталі, болти шліцьові та інші центрові деталі з кривошипними конічними і циліндричними поверхнями - оброблення зовнішнього контуру на двох координатних токарних верстатах. Гвинти, втулки циліндричні, гайки, упори, фланці, кільця, ручки - токарне оброблення. Втулки ступінчасті з циліндричними, конічними, сферичними поверхнями - оброблення на токарних верстатах. Кронштейни, фітинги, коробки, кришки, кожухи, муфти, фланці фасонні та інші аналогічні деталі з сітковими та опорними площинами, розташованими під різними кутами, з ребрами та отворами для кріплення - фрезерування зовнішнього та внутрішнього контуру, ребер по торцю на трьох координатних верстатах. Отвори крізні та глухі з діаметром до 24 мм - свердління, цекування, зенкування, нарізання різьби. Труби - вирубання прямокутних і круглих вікон. Шпангоути, півкільця, фланці та інші аналогічні деталі середніх і великих габаритів з пресованих профілів гарячештампованих заготовок незамкнутого або кільцевого контуру з різних металів - свердління, розточування, цекування, зенкування крізних та глухих отворів, які мають координати.