Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Верстатник широкого профілю 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією верстатника широкого профілю 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію і правила перевірки на точність верстатів, які обслуговує; способи установлення, кріплення та вивірення особливо складних деталей і інструменту та методи визначення послідовності оброблення; будову, геометрію і правила термооброблення, заточування і доведення всіх видів нормального і спеціального різального інструменту; правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками і паспортом верстату; основні принципи калібрування особливо складних профілів; правила і способи правки шліфувальних кругів для оброблення складних профілів; способи досягнення установлених квалітетів і параметрів шорсткості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє деталі на токарних і фрезерних верстатах особливо складні, експериментальні та деталі, які дорого коштують, та інструмент за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) і шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 1 - 5-м квалітетами (0 - 1-м класами точності). Нарізає відповідальні багатозахідні різьби складного профілю будь-якого модулю та кроку. Фрезерує особливо складні великогабаритні відповідальні деталі, вузли, тонкостінні довгі деталі, які схильні до жолоблення та деформації, на унікальних фрезерних верстатах. Шліфує і доводить зовнішні і внутрішні поверхні складної конфігурації, що сполучаються, з важкодоступними для оброблення та вимірювання місцями, які вимагають декількох перестановок та точного вивіряння з застосуванням оптичних приладів.

Приклади робіт
Вали парових турбін високого та низького тиску - чистове оброблення під шліфування та нарізання різьби або обточування конусів по муфтах. Вали розгінні - нарізання восьмизахідних різьб з кроком, який зростає. Вали розподільні дизелів довжиною понад 6000 мм - остаточне оброблення. Валки калібрувального стану - повне токарне оброблення. Валки універсальних клітей для прокатування полегшених профілів - повне токарне оброблення. Колеса зубчасті вимірювальні для цистерн - шліфування профільне зуба. Копіри складної конфігурації, копірні барабани - фрезерування по контуру. Корпуси, рамки, основини високочутливих навігаційних приладів - фрезерування. Матриці, вставки та пуансони складної конфігурації з утопленими радіусами та багатогніздові - фрезерування. Накати для профільного шліфування - шліфування профільне. Протяжки евольвентні, гострошліцьові та шліцьові прямобічні - шліфування профільне. Різці фасонні з профілем, особливо складної конструкції - виготовлення. Ротори турбогенераторів потужністю 30 000 кВт та вище - фрезерування пазів під обмотування на роторно-фрезерних верстатах. Статори турбогенераторів з водневим та форсованим охолодженням потужністю 30000 кВт і вище - фрезерування пазів, розточування отворів та шліфування шийок. Черв'яки багатозахідні - шліфування.