Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Доводжувач-притирник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією доводжувача-притирника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми і способи перевірки на точність верстатів для суперфінішування, хонінгувальних, вертикально- та плоскодовідних; конструктивні особливості та способи застосування універсальних і спеціальних пристроїв, хонінгувальних головок усіх систем під час оброблення глибоких і глухих отворів різних діаметрів та довжини; способи установлення та вивіряння складних деталей; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Доводить і притирає за 1 - 5-м квалітетами (0 - 1-м класами точності) внутрішні та зовнішні циліндричні, конічні і сферичні поверхні особливо складних та відповідальних деталей і вузлів на довідних, хонінгувальних та інших верстатах та вручну з застосуванням універсальних та спеціальних пристроїв. Доводить глухі отвори з замірянням доведеної поверхні по всій довжині. Притирає шестірні зі спіральним зубом. Заміряє одержаний дійсний розмір в різних точках по колу та в декількох площинах пневморотаметра. Регулює ходи під час одночасного оброблення декількох деталей.

Приклади робіт
Вали колінчасті - доведення. Вузли розпилювачів паливних насосів - сумісне притирання (парування). Гільзи для аміачних та фреонових компресорів - доведення. Гільзи з плунжером паливних насосів - сумісне притирання (парування). Калібри (пробки) з трапецеїдальною різьбою - доведення різьби. Кондуктори особливо складні, прес-форми - притирання і доведення отворів в трьох-чотирьох площинах під різними кутами. Кулі і кульові з'єднання - притирання та доведення сфери. Лопатки турбін та турбонасосів (гвинтові) - притирання та доведення внутрішніх переходів за заданим радіусом, скосом та сполученнями. Матриці особливо складні з внутрішніми радіусами та конусами і лекальними поверхнями - доведення. Матриці твердосплавні для редукування, шевери, шестірні еталонні - притирання, доведення. Плунжерні пари - сумісне притирання на довідній бабці з перевіркою щільності на стенді. Циліндри парових кувальних та штампувальних молотів та циліндри компресорів - хонінгування отворів. Черв'яки глобоїдні всіх модулів - притирання зубів. Шестірні зі спіральним зубом - притирання зубів.