Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника автоматів і напівавтоматів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми токарних автоматів та напівавтоматів різних типів та правила перевірки їх на точність; конструктивні особливості універсальних і спеціальних пристроїв, оснастки; правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв; правила розрахунку шестерень, ексцентриків, копірів і кулачків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує токарно-револьверні верстати, токарні багатошпиндельні автомати та напівавтомати, вертикальні багаторізцеві та багатошпиндельні напівавтомати для оброблення складних деталей з великою кількістю переходів за 6 - 7-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з застосуванням різного комбінованого різального та вимірювального інструменту. Виконує технічні розрахунки, необхідні під час налагодження верстатів. Установлює спеціальні пристрої з вивірянням їх в декількох площинах.