Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зуборізальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зуборізальника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, способи і правила перевірки на точність зуборізних верстатів, які обслуговує; конструкцію та умови застосування універсальних та спеціальних пристроїв, оснастки; способи установлення деталей та інструменту, які оброблює; геометрію, правила заточування і доведення різного різального інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Нарізає зуби різного профілю і кроку на особливо складних і відповідальних деталях за 6-м ступенем точності на зуборізних верстатах різних типів і моделей. Налагоджує верстат з виконанням необхідних розрахунків для нарізання зубів складних профілів та різних модулів. Установлює складні пристрої і різальний інструмент з перевіркою деталей, які установлює, контрольно-вимірювальним інструментом та приладами. Вибирає найвигідніші режими різання залежно від ступеня точності, модуля, кількості зубів та кута зчеплення за довідниками та паспортом верстату.

Приклади робіт
Вали шестеренні з подвійним спіральним зубом діаметром понад 800 мм - нарізання зубів та шевінгування. Колеса редукторів, складені з валом діаметром понад 2000 мм, - остаточне нарізання шевронних зубів та шевінгування.