Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію складальних робіт, технічні умови на приймання деталей та проведення випробувань вузлів і конструкцій середньої складності після слюсарно-складальних операцій, механічного та слюсарного оброблення; методи перевірки прямолінійних поверхонь оптичними приладами, лекалами, шаблонами за допомогою водяного дзеркала, струною, мікроскопом та індикатором; призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; будову збірних кондукторів, приладів, випробувальної апаратури і стендів; технічні вимоги до основних матеріалів та напівфабрикатів, які надходять на дільницю, що обслуговує; будову пристроїв для підіймання та переміщення деталей під час складання (поворотні та мостові крани, пневматичні підйомники, блоки тощо); допуски і посадки, ступені точності, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює і приймає деталі середньої складності після механічного і слюсарного оброблення та вузлів конструкцій і робочих механізмів після складальних операцій згідно з кресленнями та технічними умовами. Проводить випробування відповідальних вузлів, конструкцій і частин машин із застосуванням складальних кондукторів і універсальних пристроїв: плит, призм, косинців, струбцин, домкратів. Перевіряє та випробовує окремі агрегати на стендах за допомогою необхідних контрольно-вимірювальних приладів. Класифікує брак на дільниці, яку обслуговує, за видами, установлює причини його виникнення та своєчасно вживає заходів щодо його усунення. Веде журнал випробувань, обліку та звітності з якості та кількості на прийняту та забраковану продукції.

Приклади робіт
Баки водяні, двері, дахи і рами пасажирських вагонів, площадки перехідні, труби опалення - контроль складання. Барабани кранів, підіймальних машин та екскаваторів - контроль остаточного оброблення. Бігуни землеробок та глином'ялок - контроль після капітального ремонту. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання - контроль опресування гідравлічним тиском перед остаточним складанням. Вали редукторів та упорних підшипників для турбін потужністю понад 25000 кВт - контроль попереднього оброблення та оброблення під шліфування. Вали розподільні - контроль після остаточного оброблення. Верстати токарні - контроль окремих вузлів після ремонту і складання. Вузли регулювання турбонасосів, редукційний клапан, редуктор швидкості - перевірка зазорів. Гвинти з однозахідною та двозахідною гострокутною і прямокутною різьбою - контроль повного токарного оброблення. Деталі шарико- і роликопідшипників - контроль при складанні. Домкрати гвинтові - контроль після токарного оброблення. Кільця і пальці поршневі - контроль після механічного оброблення. Ковадла зуботехнічні - приймання і контроль після токарного оброблення. Колісні пари вагонні - контроль чистового обточування по колу катання. Кондуктори, копіри - контроль. Матриці - контроль після шліфування. Металоконструкції доменної печі і крана - приймання. Осі - перевірка биття, паралельності, співвісності, перпендикулярності. Патрони трикулачкові - контроль після фрезерування. Плашки круглі - контроль після шліфування та розточування. Плити фундаментні - контроль після стругання. Турбіни парові одноциліндрові - перевірка на стенді. Фрези тристоронні дискові, торцеві - контроль після механічного оброблення. Шестірні циліндричні - контроль після токарного оброблення. Шестірні циліндричні з зовнішніми зубами та шліцьовими отворами - контроль після механічного оброблення. Штампи вирубні комбіновані - контроль після механічного оброблення.