Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Полірувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією полірувальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні схеми і способи налагодження полірувальних верстатів та пристроїв, вплив вібрації, температури і запиленості на точність і чистоту поверхонь, які обробляє, параметри шорсткості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Полірує за параметром Ra 0,08-0,04 (11 - 12-м класами чистоти) внутрішні і зовнішні циліндричні, конічні, сферичні та тороїдальні поверхні з забезпеченням граничних відхилень форми та взаємного розташування особливо точних, особливо складних та відповідальних деталей підшипників за спеціальними технічними умовами на полірувальних верстатах та вручну з застосуванням універсальних і спеціальних пристроїв. Налагоджує полірувальні верстати.

Приклади робіт
Деталі підшипників - полірування та доведення робочих поверхонь. Деталі складних прес-форм - полірування та доведення робочих поверхонь. Калібри (пробки, кільця), мірні плитки - полірування та доведення робочих поверхонь.