Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на прилади, агрегати, апаратуру, двигуни, групи і системи літаків, вертольотів, ракет, унікального металорізального устаткування, вузлів, які застосовує; методи їх контролю та випробувань; основні види дефектів, що виявляються під час складання та випробувань; способи їх виявлення та усування; конструкцію спеціальних приладів, які застосовує, і правила їх налагодження, регулювання та перевірки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає особливо складні і відповідальні блоки, агрегати і вироби суднових дизелів та інші складні машини, комплектувальні вироби і конструкції після остаточного складання з виконанням всіх передбачених технічними умовами випробувань. Контролює технологічну і геометричну точність унікального металорізального устаткування. Контролює особливо складні і відповідальні деталі та вузли з декількома площинами та осями, що перетинаються, з застосуванням спеціальних пристроїв, теодолітів, гідростатичних і оптичних рівнів. Перевіряє та налагоджує складні та особливо відповідальні контрольно-вимірювальні прилади і автомати, які працюють з застосуванням оптико-механічних і гідравлічних систем. Бере участь в дослідженні дефектів, які виявлені під час контролю та випробувань, та в розробленні-засобів з їх усунення. Складає паспорти або формуляри на прийняту продукцію, оформляє приймальні акти та протоколи випробувань.

Приклади робіт
Автомати і токарно-револьверні багатошпиндельні, копіювальні, розточувальні та зубостругальні верстати - контроль, випробування, приймання. Агрегати командно-паливні - контроль складання та випробування. Амортизатори та підвіски шасі - контроль складання та випробування. Блоки обчислювальні спеціального устаткування - контроль складання і випробування. Групи, системи літаків, вертольотів і ракет - контроль складання і стендове випробування. Двигуни авіаційні всіх систем - контроль складання та участь у випробуваннях. Ексцентрики, копіри з декількома складними лекальними кривими в різних площинах - приймання, перевірка на геометричну точність. Корпус редуктора - контроль після розточування. Машини горизонтально-кувальні - контроль складання, випробування. Прилади авіаційні (автопілоти та складні навігаційні прилади) - контроль складання та випробування. Труба гельмпортова - контроль після розточування. Труби дейдвудні - контроль після розточування. Турбіни - контроль складання, центрування та комплексних випробувань на стенді (на холостому ходу та під навантаженням). Устаткування літаків спеціальне - контроль складання і випробування. Штампи вирубні - контроль, здавання.