Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, правила перевірки на точність агрегатних і спеціальних верстатів, взаємодію механізмів автоматичної лінії, технологічний процес з одним видом оброблення деталей на верстатах автоматичної лінії; будову однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність і точність позиціювання; способи установлення, кріплення та вивірення складних деталей; будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; основи технології металів у межах роботи, яку виконує; механічні властивості металів; геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення і установлення нормального різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей, та інструменту з пластинами з твердих сплавів або керамічними; правила вибору режимів різання; сортамент металів та напівфабрикатів, що застосовує; систему допусків і посадок, ступені точності, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує односторонні, двосторонні, однопозиційні, багатопози-ційні, одно- та двосупортні агрегатні верстати з нерухомими та обертальними горизонтальними та вертикальними столами, односупортні багатошпиндельні агрегатні верстати та дво- і чотиристоронні верстати - свердлильні, різьбонарізні, фрезерні для оброблення деталей середньої складності, фрезерно-розточувальні, свердлильно-розточувальні та інші аналогічні верстати для оброблення складних деталей. Налагоджує спеціальні верстати-автомати для фрезерування канавок свердел, автомати для заточування свердел і зенкерів, протяжні горизонтальні, вертикальні та інші аналогічні верстати для внутрішнього і зовнішнього протягування. Налагоджує однотипні електроімпульсні, електроіскрові і ультразвукові верстати і установки, генератори, електрохімічні верстати за технологічною або конструкційною картою і паспортом верстата. Виконує розрахунки, що пов'язані з налагодженням верстатів, які обслуговує. Бере участь в ремонті верстатів. Установлює технологічну послідовність і режими оброблення. Установлює спеціальні пристрої з вивірянням в декількох площинах. Налагоджує верстати, контрольні автомати та транспортні пристрої на повний цикл оброблення простих деталей з одним видом оброблення. Обробляє пробні деталі та здає їх до ВТК. Підналагоджує основні механізми автоматичної лінії в процесі роботи: бере участь в поточному ремонті устаткування та механізмів автоматичної лінії; налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.