Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника автоматичних ліній і агрегатних верстатів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми і правила перевірки на точність оброблення односторонніх та двосторонніх, багатосупортних, багатошпиндельних та інших складних агрегатних і спеціальних верстатів; взаємодію механізмів автоматичної лінії; конструктивні особливості універсальних і спеціальних пристроїв, оснастки; правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; правила розрахунку шестерень, ексцентриків, копірів і кулачків; геометрію, правила термооброблення, заточування і доведення нормального і спеціального різального інструменту; будову різних промислових маніпуляторів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує двосторонні, багатосупортні, багатошпиндельні агрегатні верстати з довільним або зв'язаним для кожного супорта циклом подач, з круговим поворотним столом для оброблення великих складних та відповідальних деталей або за кільцевим столом для оброблення невеликих складних і відповідальних деталей. Налагоджує електроімпульсні, електроіскрові та ультразвукові верстати і установки різних типів і потужності, електрохімічні верстати різних типів і потужності з усуненням несправностей в механічній і електричній частинах. Виконує складні розрахунки, пов'язані з налагодженням верстата. Налагоджує верстати, контрольні автомати та транспортні пристрої на повний цикл оброблення простих деталей (втулки, поршні, ролики, гільзи) з різним характером оброблення (свердління, фрезерування, точіння тощо). Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Обробляє пробні деталі та здає їх до ВТК. Стежить за роботою автоматичної лінії. Підналагоджує основні механізми автоматичної лінії в процесі роботи.