Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник шліфувальних верстатів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника шліфувальних верстатів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми шліфувальних верстатів різних типів і правила перевірки їх на точність оброблення, конструктивні особливості універсальних і спеціальних пристроїв; правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; допустимі швидкості обертання шліфувальних кругів залежно від міцності їх зв'язування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує безцентрово-шліфувальні, круглошліфувальні, плоскошліфувальні, внутрішньошліфувальні, хонінгувальні верстати різних типів та верстати суперфінішування для шліфування та доведення складних, великих та відповідальних деталей за 6 - 7-м квалітетами (2-м класом точності) та параметром Ra 0,63 - 0,15 (8 - 10-м класами чистоти). Установлює технологічну послідовність оброблення та режим шліфування. Установлює деталі в пристрої і на столі верстата з вивірянням їх в різних площинах.