Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Доводжувач-притирник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією доводжувача-притирника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи налагодження верстатів для суперфінішування сферичних та тороїдальних поверхонь, для доведення циліндричних поверхонь і кульок; вплив вібрації, температури, запиленості на точність поверхонь, які обробляє; будову складних контрольно-вимірювальних приладів; квалітети і параметри шорсткості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Доводить і притирає внутрішні та зовнішні циліндричні, конічні, сферичні та тороїдальні поверхні деталей приладних шарикопідшипників за спеціальними технічними умовами за 1 - 4-м квалітетами (0-м класом точності) на довідних верстатах та вручну з застосуванням універсальних і спеціальних пристроїв. Заміряє одержаний дійсний розмір і відхилення форм з застосуванням складних контрольно-вимірювальних приладів.

Приклади робіт
Деталі підшипників - доведення робочих та посадочних поверхонь. Калібри для поверхонь, які утворені кривими другого порядку та вище (окрім кіл) - доведення, притирання. Кульки - доведення.