Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Різьбонарізувач на спеціальних верстатах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принципи роботи однотипних різьбонарізних та різьбонакатних верстатів; найменування, призначення і умови застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; правила підбирання та установлення мітчиків і плашок за діаметром деталі, яку нарізає; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); правила і способи охолодження деталей і інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Нарізає і накатує зовнішню і внутрішню трикутну та напівкруглу різьбу на деталях і виробах за 7 - 8-м квалітетами (2-м класом точності) на різьбонарізних та різьбонакатних верстатах з підналагодженням їх. Установлює режими різання за технологічною картою.