Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Різьбошліфувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією різьбошліфувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і кінематичні схеми різьбошліфувальних верстатів різних типів; конструктивні особливості і правила застосування різних пристроїв; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; правила підрахунку і підбирання змінних шестерень для шліфування різьби будь-якого кроку і профілю; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Шліфує різьби складних профілів за 7 - 8-м квалітетами (2-м класом точності) на різних різьбошліфувальних верстатах. Налагоджує верстат та визначає технологічну послідовність оброблення деталей та найвигідніших режимів різання за довідниками та паспортом верстата.

Приклади робіт
Гребінки різьбові для зовнішньої і внутрішньої різьби - шліфування різьби. Різці дискові фасонні - шліфування профільне за шаблоном. Ролики різьбонакатні одно- і багатозахідні - шліфування профільне за шаблоном. Стрижні вальцівок - шліфування різьби.