Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи укрупнювального складання особливо складних конструкцій будівель і промислових споруд; способи монтажу особливо великогабаритних і важких конструкцій будівель та промислових споруд; способи складання, пересування та встановлення прогонових споруд мостів та шляхопроводів; способи та прийоми складання особливо складних видів такелажного та підіймального устаткування й пристроїв; способи особливо складного нетипового стропування конструкцій та об'ємних блоків; способи полистового та індустріального монтажу резервуарів і газгольдерів; способи укрупнювального складання сталевих конструкцій з елементами промислових печей із жаростійкого бетону та залізобетону; способи укрупнювального складання труб із блоків (царг.); способи монтажу промислових печей зі збірного жаростійкого бетону та залізобетону методом пресування і труб методом повороту; способи монтажу футерівки обертових печей з блоків жаростійкого бетону; способи монтажу підфермників; технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів; способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів; марки бетону та арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та технічні креслення; правила та способи виконання робіт згідно з технологічними картами; правила дотримання вимог до якості робіт; правила роботи з механізованим, пневматичним, електричним інструментом різних типів та призначення, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах та інш.; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні монтажні роботи під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів та укрупнених блоків.

Приклади робіт
Укрупнювальне складання залізобетонних рам, балок і ферм з наступним напружуванням арматури. Збирання та монтаж складних арматурних сіток та плоских арматурних каркасів (незалежно від маси), подвійних арматурних сіток масою більше 100 кг, простих просторових арматурних каркасів. Укрупнювальне складання попередньо напружених залізобетонних ферм, складених із декількох деталей і їх монтаж. Установлювання збірних залізобетонних конструкцій підфермників та ригелів одноблочних і двоблочних на мостах та шляхопроводах під автомобільні дороги. Монтаж залізобетонних конструкцій будівель і споруд зі збірних рам, а також просторових блоків тепло- і гідротехнічних споруд. Остаточне вивіряння закладних частин. Монтаж та остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків закладних частин. Монтаж укрупнювальних башт; опор напірних трубопроводів; сталевих конструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів, а також сталевих канатів у разі висоти споруд понад 70 м. Монтаж фасонних частин, компенсаторів і гідравлічне випробування негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд. Монтаж збірних залізобетонних колон масою більше 20 т, напружено-армованих балок і ферм перекриттів незалежно від їх прогону. Монтаж забральних балок, шахт і колодязів для шпонок, плитооболонок, балок мостових переходів через ГЕС, греблі й шлюзи, плит і перекриттів галерей шлюзів і відсмоктувальних труб. Установлювання просторових рам і ростверків для забивання паль. Установлювання просторових елементів силосних споруд. Установлювання й остаточне вивіряння сталевих колон, підкранових балок й інших сталевих конструкцій каркасів будівель і промислових споруд з масою елемента або блока більше 15 т, а також ферм прогоном понад 24 м. Укрупнювальне збирання складальних балок залізобетонних прогонових споруд довжиною до 33 м. Укрупнювальне складання газовідводів доменної печі, похилих мостів доменних печей, ТЕЦ, аглофабрик тощо. Укрупнювальне складання конструкцій печей з панелей і блоків. Монтаж промислових печей і труб укрупнювальними вузлами. Монтаж промислових печей на стенді з наступним насуванням у проектне положення. Монтаж збірних труб методом повороту навкруги шарніра, закріпленого на фундаменті; футеровки обертових печей з блоків жаростійкого бетону. Комплектування деталей для подавання під монтаж будівель, промислових споруд і прогонових споруд мостів та шляхопроводів за монтажними схемами. Збирання і монтаж особливо складних вузлів прогонових споруд мостів та шляхопроводів з кількістю елементів більше п'яти. Встановлювання опорних частин прогонових споруд мостів, шляхопроводів, верхніх накочувальних колій і прикріплювання їх до вузлів ферм. Монтаж теле- і радіобашт. Монтаж металевих і залізобетонних циліндричних резервуарів ємністю понад 1000 м3, заглиблювальних траншейних, сферичних резервуарів і газгольдерів незалежно від ємності. Монтаж вантових конструкцій. Монтаж методом насування і методом повороту. Складання складових залізобетонних балок прогонових споруд мостів та шляхопроводів. Монтаж та демонтаж несучих конструкцій і підйомника для бетонолітної труби. Монтаж опорних стінок та опор із контурних блоків із заповнювачами. Монтаж та демонтаж підвісних підмостків на опорах мостів, шляхопроводів. Установлювання в проектне положення та знімання напрямних металевих каркасів для занурювання паль і паль-оболонок річкових та берегових опор мостів. Установлювання збірних елементів прогонових споруд, вивіряння та закріплювання їх у проектному положенні. Збирання прогонових споруд з установлюванням сталевих пробок, із заміною їх високоміцними болтами. Влаштовування залізобетонних сходів на відкосах на висоті насипу або глибині виїмки до 9 м під час будівництва мостів та шляхопроводів. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів та жмутів. Монтаж арматури прогонових будівель мостів та шляхопроводів із каркасів, сіток, попередньо напружених стрижнів та пучків. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструменту. Налагоджування механізованого, пневматичного та електричного інструменту, устаткування та усунення незначних несправностей.