Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст підіймально-транспортних машин 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія.

Знає та застосовує у діяльності: будову та технічні характеристики машини, якою керує; правила ремонту, налагоджування, регулювання гальмівної, механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої та контрольно-захисної систем, комп'ютерної апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною; правила роботи з комп'ютером; правила монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування, регулювання устаткування; правила та інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту машини, якою керує; правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування та складування будівельних конструкцій, матеріалів та інших вантажів в обмежених умовах виробництва; правила виконання робіт в охоронній зоні поблизу ліній електромережі, інженерних комунікацій; правила виконання слюсарних, механічних, електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання вузлів, механізмів, агрегатів машини, якою керує; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей у роботі машини, якою керує; методику та режими випробувань систем керування та автоматизації, агрегатів, вузлів та електричного устаткування; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила виконання робіт згідно з технологією, вимоги до якості робіт; правила встановлювання сигналізації; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами, що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю 100 т і більше з усіма видами змінного устаткування, у тому числі іноземного виробництва (типу "KATO NK 1000 MS") з програмним забезпеченням, кранами пневмоколісними різних типів під час виконання особливо складних і відповідальних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт, які потребують великої точності та обережності, у ході спорудження, ремонту та реставрації особливо складних, висотних будівель та споруд різного призначення, пам'яток культури, історії та архітектури, навантажування та розвантажування вантажів масою більше 100 т; навантажувачами одноківшовими іноземного виробництва з програмним забезпеченням різних типів під час виконання особливо складних навантажувально-розвантажувальних, транспортних робіт у складних, обмежених умовах виробництва, у діючих цехах, в охоронній зоні поблизу інженерних комунікацій, ліній електромережі тощо. Здійснює контроль за роботою устаткування, агрегатів, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює контроль за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт, що виконуються. Виконує особливо складні слюсарні, механічні, електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь в її плановому запобіжному ремонті. Виявляє та усуває несправності в роботі машини, перевіряє роботу вузлів, механізмів, агрегатів, систем керування та автоматики, електричного устаткування. Виконує монтаж, демонтаж устаткування на машині. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію.