Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст підіймально-транспортних машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія.

Знає та застосовує у діяльності: будову, технічні характеристики машини, якою керує; принцип роботи апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною; правила роботи з комп'ютером; правила та інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту машини, якою керує; правила застосування контрольно-вимірювальних, спеціальних та універсальних приладів, пристроїв та інструментів; правила виконання робіт у різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва, в охоронній зоні поблизу ліній електромережі, інженерних комунікацій; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів, механізмів, агрегатів та приладів під час технічного огляду та обслуговування машини, якою керує; методику та режими випробувань агрегатів; правила розбирання та здійснення підготовки до ремонту агрегатів, вузлів та електроустаткування; технічні умови на ремонт, випробування та здавання в експлуатацію вузлів, агрегатів, електричного устаткування; слюсарну, електрослюсарну та електротехнічну справу з ремонту машини; правила виконання ремонту та регулювання вузлів та агрегатів із заміною окремих частин і деталей; правила з'єднування та паяння проводів, їх ізолювання та заміни ушкоджених ділянок; будову та правила експлуатації ручного, механізованого, електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту, контрольно-вимірювальних приладів; правила ведення первинної технічної документації; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила виконання робіт згідно з технологією, вимоги до якості робіт; правила встановлювання сигналізації; правила дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами, що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю більше 10 т та кранами пневмоколісними вантажопідйомністю більше 10 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання складних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт у ході спорудження будівель та споруд різного призначення, мостів, шляхопроводів, гідротехнічних споруд, трубопроводів, залізниць, метрополітенів тощо, навантажування та розвантажування елементів будівельних конструкцій масою до 25 т; кранами пневмоколісними вантажопідйомністю більше 25 т, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання всіх видів робіт крім ремонтно-будівельних; навантажувачем одноківшовим іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша до 4 м3 та потужністю двигуна до 198 кВт під час навантажування в транспортні засоби сипких будівельних матеріалів та інших вантажів, їх складування та транспортування. Керує залізничними кранами під час установлювання залізобетонних прогонових споруд довжиною більше 24 м. Керує стріловими кранами під час установлювання на опори мостів прогонових споруд довжиною до 34 м. Керує залізничними кранами під час установлювання проміжних та залізобетонних конструкції багатостоякових опор та залізобетонних конструкцій драбинних сходів на землю. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт та якості із застосуванням комп'ютерної програми. Здійснює експлуатацію, щозмінний технічний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт машини, якою керує, бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Здійснює контроль за безпечними умовами виконання робіт. Веде первинну технічну документацію.