Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст підіймально-транспортних машин 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія.

Знає та застосовує у діяльності: будову та технічні характеристики машини, якою керує; правила ремонту, налагоджування гальмівної, механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої та контрольно-захисної систем керування машиною; основи роботи з комп'ютером; правила монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування, регулювання устаткування; правила експлуатації, технічного обслуговування машини, якою керує; правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування та складування будівельних конструкцій, матеріалів та інших вантажів; правила виконання робіт в охоронній зоні поблизу ліній електромережі, інженерних комунікацій; правила виконання слюсарних, механічних, електрослюсарних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання вузлів, механізмів, агрегатів машини, якою керує; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей у роботі машини, якою керує; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила виконання робіт згідно з технологією, вимоги до якості робіт; правила встановлювання сигналізації; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами, що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю до 100т з усіма видами змінного устаткування, у тому числі іноземного виробництва (типу "КАТО NK 500 MS") з програмним забезпеченням, кранами пневмоколісними вантажопідйомністю більше 25 т, оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання особливо складних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт у ході спорудження особливо складних будівель та споруд різного призначення, навантажування та розвантажування елементів будівельних конструкцій, вантажів масою до 100 т; навантажувачем одноківшовим іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша більше 4 м3 та потужністю двигуна більше 198 кВт під час навантажування в транспортні засоби сипких будівельних матеріалів та інших вантажів, їх складування та транспортування. Керує залізничними кранами під час установлювання сталевих прогонових споруд довжиною більше 30 м. Керує консольно-шлюзовими кранами під час установлювання на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових балочних споруд довжиною до 42 м. Керує козловими кранами під час установлювання на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових балочних споруд довжиною до 42 м. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт застосовуючи комп'ютерну програму. Здійснює експлуатацію, щозмінний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт машини та її робочих органів, бере участь у плановому запобіжному ремонті машини.