Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст підіймача вантажно-пасажирського будівельного 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом іншого типу підіймача або електролебідки та електрослюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики підіймача; систему гальм; конструкцію канатів; правила їх експлуатації, у тому числі контролю за станом зношення та своєчасністю заміни; систему сигналізації й умовні сигнали; графік роботи підйому; правила спускання та підіймання людей, вибухових матеріалів; причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей; конструкцію і принцип дії мастильних пристроїв; види мастильних матеріалів, їх властивості та раціональні режими змащування; норми витрат енергоресурсів способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує підіймачем вантажно-пасажирським під час вертикального транспортування вантажів та працівників у ході спорудження будівель більше ніж на сім поверхів. Стежить за технічним станом підіймача, подає та приймає сигнали про порушення у його роботі. Виконує щозмінне технічне обслуговування підіймача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.